Очищення питної води від шкідливих мікроорганізмів природними дисперсними мінералами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Результати проведених досліджень показали, що палигорськіт, глауконіт і морденіт ефективно очищають воду від колонії утворюючих мікроорганізмів, зменшуючи їх початковий вміст в 2…10 разів ( в залежності від концентрації адсорбента). The results of these studies showed that palygorskite, glauconite and mordenite effectively clean the water from the colony forming microorganisms, reducing their original contents in the 2 ... 10 times (depending on the concentration of the adsorbent).

Опис

Ключові слова

палигорськіт, адсорбція, глауконіт, морденіт, palygorskite, adsorption, glauconite, mordenite, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Ткачук, Н. А. Очищення питної води від шкідливих мікроорганізмів природними дисперсними мінералами / Н. А. Ткачук, Л. М. Мельник // Вода та довкілля : матеріали науково-практичної конференції, 10-13 листопада 2009р. - Міжнародний виставковий центр, К. 2009. – С. 249.