Сушка цукру та жому в бурякоцукровій галузі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто основні питання сушки цукру та жому в бурякоцукровій галузі як характерних представників переробної промисловості. Описано основні види обладнання та вимоги до нього, шляхи збільшення продуктивності сушарок та напрямки економії енергоресурсів при сушці. The main issues of sugar and sugar drying in the beet sugar industry as the representative representatives of the processing industry are considered. The main types of equipment and requirements for it are described, ways of increasing the efficiency of dryers and directions of energy saving during drying are described.

Опис

Ключові слова

сушка, конструкції, економія енергії, drying, constructions, energy saving

Бібліографічний опис

Штангеєв, К. О. Сушка цукру та жому в бурякоцукровій галузі / К. О. Штангеєв . - К. : ЮНІДО-ГЕФ, 2015. – 44 с.

Зібрання