Наближений розв’язок однієї задачі про капіталовкладення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Задача про капіталовкладення двох галузей виробництва зводиться до матричної гри і розв’язується методом ітерацій. The problem of two investment industries is reduced to a matrix game and solved by iterations.

Опис

Ключові слова

капіталовкладення, метод ітерації, матрична гра, investment, iteration method, matrix game, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Дідух, В. М. Наближений розв’язок однієї задачі про капіталовкладення / В. М. Дідух, В. М. Сафонов // Наукові здобутки молоді– вирішенню проблем харчування людства ХХІ столітті : Програма і матеріали 73–ї конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2007 р.–К.: НУХТ, 2007.– Ч. І. – С. 96.