Оборотні кошти в інвестиційному аналізі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

оборотні кошти, інвестиційний аналіз, ефективність, current assets, investment analysis, efficiency

Бібліографічний опис

Шохіна, І. В. Оборотні кошти в інвестиційному аналізі / І. В. Шохіна // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Київ, 24-25 березня 2016 р. : тези доповідей. – К.: НУХТ, 2016. – С. 208-210.