Дослідження показників якості страв і кулінарних виробів на основі напівфабрикату з молюска прісноводного та їх змін під час зберігання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджено чинники, що впливають на якість та час зберігання страв і кулінарних виробів, які містять у своєму складі напівфабрикат з молюска прісноводного. Визначено харчову цінність і мінеральний склад розробленої продукції. Здійснено аналіз хімічного складу, зокрема аналіз зміни вмісту білка, жиру вологи під час зберігання. Проведено дослідження органолептичних властивостей страв і кулінарних виробів на основі напівфабрикату у процесі зберігання. Дегустаційна оцінка жульєну «Річкова перлина», салату теплого з молюсками прісноводними, крем-супу з молюсками прісноводними та ролів «Anodonta» виявила, що протягом усього терміну зберігання вони мають запах і смак, властивий цьому виду кулінарної продукції. The paper shows investigated factors that influence on quality and storage time of dishes and culinary products that contain semi-finished freshwater mussel. The nutritional value and mineral composition of the developed products ahave been determined. There has been analysed their chemical composition, namely the change of protein content, fat, moisture content during storage. There has been studied organoleptic properties of the dishes and culinary products based on semi-finished products during storage. Tasting evaluation of the julian “River pearl”, salad with freshwater mussel, cream-soup with freshwater mussel, rolls “Anodonta”, revealed that they have smell and taste characteristics of this type of culinary production throughout the shelf life.

Опис

Ключові слова

крем-суп з молюсками, роли «Anodonta», термін зберігання, напівфабрикат з молюска прісноводного, жульєн «Річкова перлина», салат теплий з молюска прісноводного, semi-finished product of fresh water mussel, shelf life, julian “Riverpearl”, salad with freshw ater mussel, cream -soup with freshw ater mussel, rolls “Anodonta”

Бібліографічний опис

Дослідження показників якості страв і кулінарних виробів на основі напівфабрикату з молюска прісноводного та їх змін під час зберігання / М. П. Г оловко, Т. М. Г оловко, A. О. Геліх, B. Г. Применко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 5. – С. 100–107.

Зібрання