The use of interface spectrophotometric in quality control and examination of foodstuffs and raw materials

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The conditions of the immobilization dyes at the surface АВ-178 and КУ-28 were found. The interaction of Cu (II), Pb (II), Zn (II), Hg (II), Fe (III), Sn (IV), Zr (IV), Ti (IV) with the surface reagents was studied. The optimum conditions of the reactions, quantitative characteristics of the composition and the surface compounds stability; the effective dates of the modified sorbents have been obtained. A new solid-phase spectrophotometric procedures was developed for determination of the metal iones in the food objects. Визначені умови іммобілізації барвників на поверхні АВ-178 та КУ-28. Досліджена взаємодія Cu (II), Pb (II), Zn (II), Hg (II), Fe (III), Sn (IV), Zr (IV), Ti (IV) з отриманими твердофазними реагентами. Визначені: оптимальні умови реакцій, кількісні характеристики складу і стійкості поверхневих комплексів; показники ефективності іонообмінників з іммобілізованими барвниками. Розроблений ряд нових твердофазно-спектрофотометричних методик визначення металів у харчових об´єктах.

Опис

Ключові слова

analysis of objects, immobilized dyes, interface spectrophotometric definition of the metal ions, аналіз об‘єктів, твердофазне-спектрофотометричне визначення металів, іммобілізовані барвники, анализ объектов, иммобилизованные красители, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Kostenko, E. The use of interface spectrophotometric in quality control and examination of foodstuffs and raw materials / Е. Kostenko // Тhe second North and East European congress on food, 27-29 May 2013.: аbstr. – Kyiv, 2013. – P. 37.