Інтенсифікація способу сушіння білкових композицій конвективно-терморадіаційним енергопідведенням

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В умовах сучасної екології споживач обираючи продукти харчування в першу чергу звертає увагу на ціну продукту та його склад. При цьому м'ясна група товарів має достатньо високу ціну, тому метою нашої роботи було створення оптимального способу сушіння для білкових композицій рослинного та тваринного походження, які в подальшому будуть використані як білковміcні наповнювачі для м'ясних і м'ясомістких продуктів. Часткова заміна м'ясної сировини на білковмісні препарати є досить чудовою альтернативою основній сировині оскільки це дасть нам можливість збагачення даних продуктів повноцінним білком та здешевлення готового продукту. Тим самим можна ще й покращити структури м'ясних фаршів за рахунок наповнювачів. In modern ecology, the consumer chooses food in the first place draws attention to the price of the product and its composition. At the same time, the meat group of goods has a fairly high price, therefore, the purpose of our work was to create the optimal drying method for albuminous compositions of plant and animal origin, which will be used later as protein-rich fillers for meat and meat products. Partial replacement of meat raw materials with protein-rich preparations is a rather remarkable alternative to the main raw material as it will enable us to enrich these products with valuable protein and reduce the cost of the finished product. In this way, you can also improve the structure of meat minced meat due to fillers.

Опис

Ключові слова

сушіння, білкові композиції, конвективно-терморадіаційний метод, Белкотон С95, соя концентрат, соя ізолят, drying, protein compositions, convective thermo-radiation method, Belkoton C95, soybean concentrate, soybean isolate, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Інтенсифікація способу сушіння білкових композицій конвективно-терморадіаційним енергопідведенням / Л. В. Стрельченко, І. В. Дубковецький, І. Ф. Малежик, В. М. Пасічний // Ресурсозберігаючі технології та обладнання : збірник тез доповідей IX міжнародної науково практичної конференції, 24-26 листопада 2015 р. - Київ : КПІ, 2015. - С. 108-110.