Кавітаційний пристрій для абсорбції важкорозчинних газів (Патент на винахід № 120561)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Кавітаційний пристрій для абсорбції важкорозчинних газів, що містить статичний корпус із вхідним конфузором, в корпусі розміщені камера розширення, вихідний отвір та система каналів для введення газової фази, при цьому на зовнішній поверхні корпусу встановлені нерухомі лопаті, які розміщені під кутом до напрямку руху потоку, який відрізняється тим, що горловина конфузора входить у камеру розширення циліндричної форми, діаметр якої в 1,4…1,75 разу перевищує діаметр горловини конфузора, довжина камери розширення сумірна з її діаметром, а система каналів для підведення газу закінчена циліндричним соплом у вигляді щілини зі звуженнями і розширеннями. Cavitation device for absorption of sparingly soluble gases, comprising a static housing with an inlet confuser, the housing houses an expansion chamber, an outlet and a system of channels for introducing the gas phase, while the outer surface of the housing has fixed blades, which are placed at an angle to flow. characterized in that the confuser neck is included in the expansion chamber of cylindrical shape, the diameter of which is 1,4…1,75 times the diameter of the confuser neck, the length of the expansion chamber is commensurate with its diameter, and the system of channels for gas supply is finished with a cylindrical nozzle with narrowings and extensions.

Опис

Ключові слова

кавітація, камера розширення, горловина, конфузор, cavitation, confuser, expansion chambecavitation, neck, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 120561 UA, МПК B01F 5/20 A23L 2/54 B05B 1/34 (2006.01) Кавітаційний пристрій для абсорбції важкорозчинних газів / Марценюк О. С., Пастушенко І. М. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № a 2018 05806 ; заявл. 24.05.2018 ; опубл. 26.12.2019 ; Бюл. № 24, 2019 р.

Зібрання