Про розв’язування систем лінійних рівнянь методом Жордана –Гауса з використанням інформаційних технологій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У доповіді розглянуто окремі випадки застосування пакету Ms Excel у процесі вивчення теми «Розв’язування системи лінійних рівнянь» методом перетворень (Жордана-Гауса). На конкретному прикладі показано застосування інформаційних технологій у навчанні математики, що дозволяє збагатити зміст і урізноманітнити форми та способи оволодіння новими темами. Такий підхід підвищує мотивацію учбово-творчої діяльності студентів на заняттях, дає змогу самостійно вивчати певні теми та отримати принципово нові знання для їх подальшого використання в практичній діяльності. The report considers some cases of using the Ms Excel package in the process of studying the topic "Solving a system of linear equations" by the method of transformations (Jordan-Gauss). A specific example shows the use of information technology in teaching mathematics, which allows to enrich the content and diversify the forms and methods of mastering new topics. This approach increases the motivation of educational and creative activities of students in the classroom, allows you to independently study certain topics and gain fundamentally new knowledge for their further use in practice.

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, системи лінійних рівнянь, метод Жордана –Гауса, systems of linear equations, Jordan-Gauss method, information technologies, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Листопад, В. В. Про розв’язування систем лінійних рівнянь методом Жордана –Гауса з використанням інформаційних технологій // Актуальні науково- методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 26–27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 77–78.