Лобізм як інструмент підвищення ефективності економіки України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Лобізм успішно функціонує у всіх країнах, він неодмінний супутник державного урядування. Lobbyism successfully operating in all countries, it is an indispensable companion of the state government.

Опис

Ключові слова

лобізм, ефективність економіки, lobbying, economic efficiency

Бібліографічний опис

Хрип’юк, В. І. Лобізм як інструмент підвищення ефективності економіки України / В. І. Хрип’юк // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конф., 19-20 листопада 2014 р. : тези доп. - К.: НУХТ, 2015. – С. 316-318.