Розвиток транснаціонального капіталу в Україні: проблеми та перспективи

Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Світові інтеграційні процеси не можуть оминути стороною і Україну, яка протягом тривалого часу переживає економічну кризу і знаходиться у стані занепаду, а тому особливо відчуває потребу у фінансовій підтримці, технологічній допомозі та широкому досвіді міжнародних компаній. Global integration processes can not bypass Ukraine party and which for a long time going through an economic crisis and is in decline, and therefore particularly felt the need for financial support, technological assistance and broad experience of international companies.

Опис

Ключові слова

транснаціональний капітал, інтеграційні процеси, transnational capital, integration processes

Бібліографічний опис

Громчак, Б. О. Розвиток транснаціонального капіталу в Україні: проблеми та перспективи / Б. О. Громчак // Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості: теорія та практика : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, 13–14 листопада 2014 р. — Київ : НУХТ, 2014. — С. 252–254.