Інструкція по користуванню електронними ресурсами бібліотеки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Інструкцію складено для практичної роботи з електронними інформаційними ресурсами науково-технічної бібліотеки, доступ до яких здійснюється через веб-сайт бібліотеки. В інструкції викладено послідовність дій при роботі з Електронним каталогом та Електронною бібліотекою, а саме пошук та завантаження документів, перегляд персонального формуляру, on-line замовлення документів. The instruction is compiled for practical work with electronic information resources of the scientific and technical library, accessed through the website libraries. The manual describes the sequence of actions when working with the Electronic Catalog and An electronic library, namely the search and download of documents, a preview personalized form, on-line ordering of documents.

Опис

Ключові слова

інструкція, електронний каталог, електронна бібліотека, електронні ресурси, electronic resources, instruction, electronic catalog, electronic library

Бібліографічний опис

Інструкція по користуванню електронними ресурсами бібліотеки / упоряд. І. М. Путіліна ; ред. Н. П. Левченко. – К. : НТБ НУХТ, 2016. – 19 с.