Удосконалення технології м’ясних січених напівфабрикатів з використанням амаранту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Серед різноманітних видів нетрадиційної рослинної сировини, що містить значну кількість білків, вуглеводів, жирів, одним з найбільш перспективних являється амарант. В роботі вивчена можливість технологічного застосування амарантового борошна при виробництві м’ясних січених напівфабрикатів. Виробництво м’ясних січених напівфабрикатів з використанням амарантового борошна відповідає концепції здорового харчування і має технологічні та економічні передумови для виробничої реалізації. Метою роботи є наукове обгрунтування та розробка рецептур м’ясних січених напівфабрикатів з використанням амарантового борошна. Among the various types of alternative plant materials containing large amounts of protein, carbohydrates, fats, one of the most promising is amaranth. In this paper studied the possibility of technological applications amaranth flour in the production of minced meat preparations. Concept of healthy food meets the production of semifinished meat minced with using amaranth flour, which has technological and economic preconditions for implementation in production. Purpose of work is scientific justification and development recipes of meat minced semi finished products with using amaranth flour.

Опис

Ключові слова

амарант, напівфабрикати, нетрадиційна рослинна сировина, amaranth, semi-finished products, alternative herbal raw materials, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Страшинський, І. М. Удосконалення технології м’ясних січених напівфабрикатів з використанням амаранту / І. М. Страшинський, Г. І. Гончаров // Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м’ясної, олієжирової та молочної галузей : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, 22 – 23 березня 2012 р. — К.: НУХТ, 2012. — С. 15.