Забезпечення позитивного структурного ефекту за рахунок новітньої політики енерговикористання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Описана необхідність застосування комплексного підходу, чіткої структуризації та принципу пріоритетності у вирішенні проблемних питань енерговикористання та досягнення позитивної динаміки основних макроекономічних показників.

Опис

Ключові слова

енерговикористання, структуризація, державна політика, энергоиспользование, структуризация, государственная политика, energy use, structuring, state policy, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Струнін, В. В. Забезпечення позитивного структурного ефекту за рахунок новітньої політики енерговикористання / В. В. Струнін // Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах : VII Міжнародна науково-практична конференція. – К.: НУХТ, 2011.– С. 193-194