Удосконалення технології обробки виноматеріалів на основі розробки методів оцінки препаратів рідких желатинів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вивчено фізико-хімічні характеристики і технологічну ефективність застосування препаратів рідкого желатину у виноробстві залежно від ступеню їх гідролізу, досліджена модель взаємодії нових оклеюючих речовин з компонентами вина і встановлено оптимальне співвідношення реагуючих компонентів, розроблені вимоги до нових оклеюючих речовин і технологічні прийоми їх використання в виноробстві.Встановлено основні показники, які характеризують властивості препаратів рідких желатинів – в'язкість, рН, молекулярна маса білкових фракцій препаратів, їх таніноосаджувальна здатність, зв'язування пірогалових гідроксильних груп і масова частка проліну.
Four physico-chemical characteristics and the technological effectiveness of liquid gelatin preparations to be applied in wine-making as a function of the degree of hydrolysis have been studied, the interaction pattern of new fining agents and wine components has been investigated, and the optimum ratio of the reacting components has been established. Requirements for new fining agents have been determined, and technological approaches to their use in wine-making have been developed. Principal criteria which characterize properties of liquid gelatin preparations have been determined: color, odor, taste, the proportion (by weight) of dry matter, the proportion (by weight) of ash, the dynamic viscosity, pH, the protein fraction molecular weight, the tannin-precipitating ability, the ability to bind of pyrogallic hydroxyl groups and the proportion (by weight) of proline.

Опис

Ключові слова

желатин, gelatin, танін, колоїдні помутніння, фенольні речовини, столові виноматеріали, стабільність, tannin, colloidal haze, phenolic substances, table wine materials, stability, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Бабич, І. М. Удосконалення технології обробки виноматеріалів на основі розробкит методів оцінки препаратів рідких желатинів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 "Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння" / Бабич Ірина Михайлівна ; НУХТ.- К., 2008.- 21 с.