Інформаційні системи в управлінні та маркетинговій діяльності підприємств харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В тезах доповіді обґрунтовуються теоретичні і практичні аспекти застосування інформаційних систем в управлінні та маркетинговій діяльності підприємств харчової промисловості.
In thesis the theoretical and practical aspects of information systems using in management and marketing of Food Enterprises are considered.

Опис

Ключові слова

маркетингова діяльність, інформаційні системи, ERP системи управління, ERP-systems, marketing, information systems, ERP-systems, management, кафедра маркетингу, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Шаповал, О. Ф. Інформаційні системи в управлінні та маркетинговій діяльності підприємств харчової промисловості / О. Ф. Шаповал, Л. О. Коннова // К. : НУХТ, 2009.