Вплив лактитолу на тепломасообмінні процеси в технології борошняних кондитерських виробів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено вплив фізико-хімічних властивостей лактитолу на тепломасообмінні процеси під час термооброблення борошняних кондитерських виробів. Визначено вплив лактитолу на форми зв’язку вологи у тістових масах пряників, печива, бісквітів, кексів. Досліджено вплив лактитолу на кінетику прогріву тістових заготовок. Визначено щільність тіста борошняних кондитерських виробів на лактитолі. The influence of physicochemical properties laktitol on heat and mass during heat treatment pastry products. The influence of the forms of communication laktitol moisture in the dough masses cakes, cookies. The effect on the kinetics laktitol warm dough preparations. Determined the density of dough pastry products for laktitol.

Опис

Ключові слова

лактитол, борошняні кондитерські вироби, вільна та зв’язана волога, кінетика прогріву, щільність тіста, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, laktitol, pastry, free and bound moisture, heating kinetics, density test, кафедра технології харчування та ресторанного бізнесу

Бібліографічний опис

Дорохович, А. М. Вплив лактитолу на тепломасообмінні процеси в технології борошняних кондитерських виробів / А. М. Дорохович, О. М. Яременко, Н. А. Лазаренко, В. В. Дохович // Наукові праці ОНАХТ. - 2006. - Вип. 29, Т. 2. – С. 170-174.

Зібрання