Доцільність фортифікації борошна

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Куделко, Альона Олександрівна
Бажай-Жежерун, Світлана Андріївна

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Фортифікація борошна, процес збагачення вітамінами та мінеральними речовинами для підвищення поживних якостей і позитивного ефекту для здоров’я людей, є обов’язковою у 36 країнах світу. На ринку України впроваджено у виробництво борошно збагачене цинком, залізом, фолієвою кислотою та вітамінами А, D3, B1, B2, B6, PP, B12 . Зазвичай, добавка вітамінів і мінералів в борошно здійснюється в процесі розмелювання шляхом додавання невеликих обсягів порошкоподібного «преміксу поживних елементів» . Завдяки фортифікації борошна знижується рівень захворювань, пов'язаних з гіповітамінозами та гіпомікроелементозами. Fortification of flour, the process of enriching it with vitamins and minerals to increase nutritional qualities and have a positive effect on people's health, is mandatory in 36 countries around the world. Flour enriched with zinc, iron, folic acid and vitamins A, D3, B1, B2, B6, PP, B12 has been put into production on the Ukrainian market. Usually, the addition of vitamins and minerals to flour is carried out during the grinding process by adding small amounts of a powdered "premix of nutritional elements". Thanks to the fortification of flour, the level of diseases associated with hypovitaminosis and hypomicroelementosis decreases.

Опис

Ключові слова

фортифікація, збагачення, вітамінізація, борошно, fortification, enrichment, vitaminization, flour, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Куделко, А. Доцільність фортифікації борошна / А. Куделко, С. Бажай-Жежерун // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ. – Ч. 1. – С. 88