Спирт етиловий денатурований (Патент на винахiд № 69505)

Анотація

Винахід відноситься до спиртової промисловості і представляє собою спосіб одержання спирту етилового денатурованого шляхом зміни кількісного і якісного складу при збереженні органолептичних властивостей. An invention behaves to a spirit industry and is a method of receipt of alcohol ethyl denaturated by the change of quantitative and quality composition at maintenance of taste properties.

Опис

Ключові слова

денатурований спирт, денатуруюча добавка, барвник, denaturated alcohol, denaturant addition, dye, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Патент 69505 UA, МПК 7 C12F5/00. Спирт етиловий денатурований / Гулий І. С., Шиян П. Л., Циганков П. С., Домарецький В. А., Жолнер І. Д., Сосницький В. В., Жихарєв Ю. В. ; Національний університет харчових технологій. — № 2003043459 ; заявл. 16.04.2003 ; опубл. 16.09.2004, Бюл. № 9.

Зібрання