Дослідження ефективності зовнішнього масообміну при віброекстрагуванні з рослинної сировини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Представлені результати дослідження впливу режимних параметрів на зовнішній масообмін при безперервному виброекстрагуванні цільових компонентів з рослинної сировини. Показана можливість використання для цих цілей модельного сировини з дифузійним типом розчинення.The results of research of influence of regime parameters are presented on external mass-transfer at continuous vibroextracting of having a special purpose components from a digister. Possibility of the use for these aims of model raw material is rotined with the diffusive type of dissolution

Опис

Ключові слова

vibroextraction, mathematical model, kinetics, hydrodynamics, mass-transfer, vibroextractor, віброекстрагування, математична модель, кінетика, гідродинаміка, масоперенесення, віброекстрактор, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Дослідження ефективності зовнішнього масообміну при віброекстрагуванні з рослинної сировини / В. Л. Зав’ялов, Т. Г. Мисюра, В. С. Бодров, Н. В. Попова, Ю. В. Запорожець // Вібрації в техніці та технологіях : всеукраїнський науково-технічний журнал. – 2010. – №4 (60). – С. 101–105.

Зібрання