М’ясне скотарство України: розвиток та перспективи

Ескіз недоступний

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Виробництво продукції тваринництва, зокрема м’яса, є одним з головних питань у вирішенні проблеми продовольчої безпеки та забезпечення населення країни повноцінним харчовим білком. Аналіз динаміки поголів’я великої рогатої худоби та виробництва яловичини в Україні вказує на гостроту продовольчої проблеми. A production of goods of stock-raising, in particular meat, is one of main questions in the decision of problem of food safety and providing of population of country a valuable food albumen. The analysis of dynamics of population of cattle and production of beef in Ukraine specifies on the sharpness of food problem.

Опис

Ключові слова

виробництво яловичини, м'ясне скотарство, велика рогата худоба, production of beef, meat cattle breeding, cattle, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Кутас, О. О. М’ясне скотарство України: розвиток та перспективи / О. О. Кутас // Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах: Матеріали ХІ Міжнарод. наук.-практ. конф., Київ, 21-22 травня 2015 р. – К.: НУХТ, 2015. – 219 с. – С. 174-176.