Підвищення кваліфікації кадрів та якості праці працівників на підприємствах хлібопекарської галузі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Одним із ключових факторів є якість праці працівників, що включає такі складові впливу на якість продукції: рівень кваліфікації кадрів, наявність досвіду роботи та високих кваліфікаційних навичок, дотримання трудової та технологічної дисципліни, а також загальне відношення до праці та культури виробництва. На підприємствах хлібопекарської галузі тенденція зміни впливу цього фактора має негативну тенденцію за останні роки, а число дефектів з цієї причини підвищується з 28,8% до 36,8%. Дослідження складу та кваліфікації робочого персоналу показали, що на підприємствах галузі домінують працівники, які мають середню спеціальну освіту та стаж більше 15-20 років, а більше число дефектів і браку в рамках даного фактора, пов’язано з недостатнім контролем технологічного процесу виробництва. Збільшення подібних дефектів свідчить про зменшення рівня контролю процесу виробництва, що в кінцевому результаті впливає на якість готової продукції. One key factor is the quality of employees that includes such components influence the quality of products, the level of skills, experience and availability of high qualification skills, respect for labor and technological discipline and overall attitude to work and cultural production. The enterprises of the baking industry trend in the impact factor of a negative trend in recent years, and the number of defects that reason increased from 28.8% to 36.8%. Research and training of the working staff showed that the business sector is dominated by workers with secondary special education and experience of more than 15-20 years, and greater number of defects and marriage under this factor, due to insufficient control of production process. The increase in these defects indicates a decrease in the level of control the production process, which ultimately affects the quality of the finished product.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки і права, система, управління, якість, system, management, quality

Бібліографічний опис

Труш, Ю. Л. Підвищення кваліфікації кадрів та якості праці працівників на підприємствах хлібопекарської галузі / Ю. Л. Труш, М. В. Григорців // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 101.