Функціонально-технологічні властивості масляних паст

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для формування структури та забезпечення стабільності масляних паст використовують компоненти, які утримують вологу. В залежності від виду використання стабілізаторів структури консистенція масляних паст може бути від пастоподібної до аналогічної вершковому маслу. Перспективним в цьому напрямі є використання ізоляту соєвого білка. To form the structure and ensure the stability of the oil pastes use components that retain moisture. Depending on the species using structure stabilizers, the texture of the oil pastes may be from pasty to similar butter. Promising in this the direction is to use soy protein isolate.

Опис

Ключові слова

стабілізаційна композиція, stabilization composition, молочні білки, milk proteins, масляна паста, oil paste, кафедра технології молока і молочних продуктів, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Функціонально-технологічні властивості масляних паст / О. В. Кочубей-Литвиненко, Н. М. Ющенко, О. В. Яценко, У. Г. Кузьмик // Міжнародна наукова-практична конференція молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки», 2019 р. : збірник тез. – Рівне, 2019 р. – С. 22-23.