Розробка інтелектуальної системи управління сушінням пивоварного солоду

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Процеси сушіння є слабоформалізованим. Багато параметрів стану не вимірюються системою управління, а отже потребують постійної участі оператора і лабораторії. Для покращення спостережуваності ОУ, зменшення впливу людського фактора доцільно використати систему автоматичного управління з прогнозуючою моделлю. The drying process is weakly-formalized. Many parameters of the control system are not measured and therefore require constant human intervention and laboratories. To improve the observability of OC, reducing the impact of human factors appropriate to use the automatic control system of forecasting model.

Опис

Ключові слова

інтелектуальні системи управління, пивоварний солод, сушіння, Intelligent Management System, drying, brewing malt, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Мацебула, Д. В. Розробка інтелектуальної системи управління сушінням пивоварного солоду / Д. В. Мацебула, І. В. Ельперін // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, 27 листопада 2014 р. – Київ : НУХТ, 2014. – С. 146–147.