Дослідження вилучення металічних елементів із чорних та зелених чаїв

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

За умов приготування чаю за класичним рецептом, кількість виділених у напій елементів, окрім Mn, не перевищує ГДК для питної води. Оскільки Манган не відноситься до токсикантів, даний факт не є «тривожною ознакою», зокрема відомо, що чай є одним з основних джерел Мангану для організму людини. За вилученням металів трав'яні чаї суттєво відрізняються від класичних, зокрема трав'яний чай мате характеризується найвищим, а трав'яний чай м'ятний - найнижчим вмістом металів у водних екстрактах. Given the tea for a classic recipe, the number of selected elements in the drink, except Mn, does not exceed the MCL for drinking water. As Mangan Mangan does not apply to toxicants, this fact is not "alarming signs", in particular it is known that tea is one of the main sources of manganese to the human body. By removing metals herbal teas differ significantly from classical, including herbal mate tea is characterized by the highest and herbal mint tea - the lowest content of metals in aqueous extracts.

Опис

Ключові слова

зелений чай, металічні елементи, чорний чай, black tea, green tea, metallic elements, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Дослідження вилучення металічних елементів із чорних та зелених чаїв / Микола Іщенко, Поліна Таратайко, Віра Іщенко, Олег Кроніковський // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 травня 2014 р., м. Київ. – К.: НУХТ, 2014. – С. 98-99.