Методики вивчення індивідуальних та групових особливостей мотиваційної сфери

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У сучасних умовах, проблеми мотивації не ставляться під сумнів ні наукою, ні практикою. Від чіткої розробки системи мотивації залежить підвищення соціальної та творчої активності працівників, а також кінцеві результати підприємства вцілому. Ефективне управління мотивацією можливо, за умови, визначення індивідуальних та групових особливостей мотиваційної сфери особистості. In modern terms, the problem of motivation untainted neither science nor practice. From clear motivation system development depends on improving the social and creative activity of workers as well as the outcomes of the enterprise as a whole. Effective management motivation may have provided definitions of individual and group motivational features of a personality.

Опис

Ключові слова

мотивація, працівник, роботодавець, професіоналізм, motivation, employee, employer, professionalism, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Правдива, А. Методики вивчення індивідуальних та групових особливостей мотиваційної сфери / Аліна Правдива, Ольга Литвинюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 88-89.