Стан розвитку біогазових установок в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Важливою складовою сталого розвитку є як раціональне поводження з виходами, так і розвиток відновлювальної енергетики. Тому, впровадження системи утилізації відходів, що би передбачала утворення енергії, є важливою його складовою. Саме такий підхід забезпечується впровадженням біогазових установок. Тому, доцільним є оцінка стану розвитку біогазових технологій в Україні та порівняння його з європейським рівнем.An important component of sustainable development is both the rational management of outputs and the development of renewable energy. Therefore, the introduction of a waste management system that would involve the generation of energy is an important component of it. This approach is ensured by the introduction of biogas plants. Therefore, it is advisable to evaluate the state of development of biogas technologies in Ukraine and to compare them with the European level.

Опис

Ключові слова

кафедра харчової хімії, біогаз, biogas, біогазові установки, біогазові установки

Бібліографічний опис

Салюк, А. І. Стан розвитку біогазових установок в Україні / А. І. Салюк, Є. Б. Шаповалов // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 30.