Факторний аналіз рівня конкурентоздатності ЗАТ КЗШВ “Столичний”

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті проведено факторний аналіз рівня конкурентоздатності ЗАТ КЗШВ “Столичний”. Виявлено сфери діяльності досліджуваного підприємства, які позитивно та негативно вплинули на рівень його конкурентоспроможності. Запропоновано напрями поліпшення конкурентного становища ЗАТ КЗШВ „Столичний”. This paper conducted a factor analysis of the competitiveness of JSC KFSW "Capital". Discovered scope of the studied companies that positively and negatively affected the level of competitiveness. Directions improve the competitive position of JSC KFSW "Capital".

Опис

Ключові слова

критерії, criteria, показники конкурентоздатності підприємства, indicators of competitiveness of enterprises, факторний аналіз, a factor analysis, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Закревська, Л. М. Факторний аналіз рівня конкурентоздатності ЗАТ КЗШВ “Столичний” / Л. М. Закревська // Наукові праці Національного університету харчових технологій. — 2007. — № 21. — С. 139-141.

Зібрання