Екологічний спосіб отримання наночастинок срібла

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Серед металевих наночастинок виділяють наночастинки срібла (AgNPs) завдяки їх більшому потенціалу у використанні в якості антимікробних агентів. Для отримання наночастинок використовують рослини, органічні сполуки яких виступають як відновлювальні і стабілізуючі агенти. Ці реакції можна розглядати як екологічний процес, який може звести до мінімуму небезпеку для довкілля порівняно з хімічним та фізичним методами отримання наноматеріалів, а використання сільськогосподарських відходів рослин для біосинтезу наночасток може бути альтернативою вивезенню відходів та їх подальшої утилізації.

Опис

Ключові слова

наночастинки срібла, біосинтез, рослини, silver nanoparticles, biosynthesis, plants, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Потапенко, В. В. Екологічний спосіб отримання наночастинок срібла / В. В. Потапенко, Р. В. Коваль, О. І. Скроцька // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 жовтня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 95-96.