Використання маркетингових досліджень у практичній діяльності підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведено практичні рекомендації щодо використання маркетингових досліджень на підприємствах, а саме: щоб оцінити ступінь готовності підприємства до сприйняття маркетингової концепції у своїй діяльності, розробити прогнози збуту продукції підприємства та визначити найпривабливіші для себе ринкові сегменти. Practical recommendations for the use of market research enterprises, namely to assess the readiness of the company to accept the marketing concept in their efforts to develop forecasts of sales of the company and determine for yourself the most attractive market segments.

Опис

Ключові слова

маркетингові дослідження, метод експертних оцінок, прогноз продаж, market research, method of peer reviews, sales forecasting, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Бєлова, Т. Г. Використання маркетингових досліджень у практичній діяльності підприємств / Т. Г. Бєлова, О. Ф. Крайнюченко // Наукові праці НУХТ. − 2004. − № 15. − C. 114-116.

Зібрання