Аналіз стану охорони праці на підприємствах харчової та переробної галузей АПК

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Робота присвячена аналізу стану виробничого травматизму (в тому числі смертельному характеру), професійної захворюваності на виробництві та стану охорони праці в агропромисловому комплексі України в цілому. The work is devoted to the analysis of the condition of occupational injuries (including fatal ones), occupational morbidity at work and the state of occupational safety in the agro-industrial complex of Ukraine as a whole.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, охорона праці, labor protection, агропромисловий комплекс, agroindustrial complex, виробничий травматизм, occupational injuries

Бібліографічний опис

Накемпій, О. К. Аналіз стану охорони праці на підприємствах харчової та переробної галузей АПК / О. К. Накемпій // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 листопада 2017 р., м. Київ. : тези доповідей. — К. : НУХТ, 2017. — С. 96-97.