Розроблення технології пряників з додаванням шроту розторопші п'ятнистої

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Використання шроту розторопші п'ятнистої у технології пряників дає змогу отримати вироби оздоровчого призначення, збагачені біологічно активними речовинами. Пряники оздоровчого призначення пропонуються для споживання всіма групами здорового населення для запобігання аліментарним захворюванням та загального зміцнення здоров'я з урахуванням рекомендацій щодо споживання кондитерських виробів. The use of milk thistle seed meal p'yatnystoyi in technology allows you to get Gingerbread health improvement products enriched with biologically active substances. Spice recreational purposes available for consumption by all groups of healthy people to prevent nutritional diseases and general health promotion based recommendations for the consumption of confectionery.

Опис

Ключові слова

вироби оздоровчого призначення, пряники, розторопша п'ятниста, products Wellness destination, milk Thistle, gingerbread, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Радзіховська, А. Розроблення технології пряників з додаванням шроту розторопші п'ятнистої / А. Радзіховська, С. Усатюк // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 травня 2014 р. – Київ : НУХТ, 2014. – С. 133–134.