Сосиски консервовані (Патент на корисну модель № 122445)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корисна модель належить до м'ясної промисловості, а саме до виробництва м'ясних та м'ясомістких консервів. В основу корисної моделі поставлено задачу шляхом застосування більш дешевої та поширеної основної сировини, підвищити рентабельність виготовлення сосисок, зі збереженням високої якості, шляхом додавання до їх складу розробленої композиції, компенсувати смакові та поживні характеристики, а також зберегти харчову цінність. The utility model belongs to the meat industry, namely to the production of canned meat and meat. The utility model is based on the task of using cheaper and more common basic raw materials, increase the profitability of making sausages, while maintaining high quality, by adding to their composition the developed composition, compensate for taste and nutritional characteristics, and preserve nutritional value.

Опис

Ключові слова

колаген, protein, композиція, білок, broiler meat, м'ясо курчат-бройлерів, консерви, сосиски, composition, collagen, sausages, canned food, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 122445 UA, МПК А23 B 4/00 (2017.01). Сосиски консервовані / Пасічний В. М., Хорунжа Т. О., Храпачов О. В., Рамік О. С., Пасічна С. П., Костишин В. Д. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u201707212 ; заявл. 10.07.2017 ; опубл. 10.01.2018, Бюл. № 1 2018.

Зібрання