Перспективи отримання протеїнових концентратів із зеленої маси рослин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

З'ясовано сучасні проблеми білкової складової в структурі харчування населення, необхідність залучення зеленої маси рослин для отримання протеїнових концентратів та білковмісних харчових біологічно активних добавок. На прикладі черемші як нетрадиційної для харчової промисловості культури показано можливість отримання на її основі білкових концентратів.
Found out the current problems in the structure of the protein component of the diet of the population, the need to attract green mass of plants to produce protein concentrates bilkovmisnyh food and dietary supplements. For example wild garlic as alternative to food crops is shown getting on the basis of protein concentrates.

Опис

Ключові слова

зелена маса рослин, рослинні протеїни, білкові концентрати, черемша, сушіння, якість, green mass of plants, vegetable proteins, protein concentrates, wild leek, drying, quality, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Солодко, Л. М. Перспективи отримання протеїнових концентратів із зеленої маси рослин / Л. М. Солодко, Г. О. Сімахіна // Наукові праці НУХТ. - 2008. - № 24. - С. 5-9.

Зібрання