Тенденції в управлінні маркетинговими комунікаціями в реальному та віртуальному економічному середовищі в кризових умовах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра маркетингу, маркетинг, управління, маркетингові комунікації, віртуальне середовище, marketing, management, marketing communications, virtual environment

Бібліографічний опис

Молін, Н. О. Тенденції в управлінні маркетинговими комунікаціями в реальному та віртуальному економічному середовищі в кризових умовах / Н. О. Молін, Н. П. Скригун // Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці : матеріали ХІV-ої Міжнародної наукової Інтернет-конференції, 10-11 листопада 2022 р. – Київ : НАУ, 2022. – С. 101-105