Розроблення системи керування процесами виробництва пива

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуті задачі створення ієрархічних систем керування технологічними процесами виробництва пива. Considered tasks of creation of hierarchical control system by technological processes production of beer.

Опис

Ключові слова

технологічний комплекс, автоматизоване керування, сценарний підхід, tekhnologichniy complex, automated management, scenario approach, brewing production, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Місюра, М. Д. Розроблення системи керування процесами виробництва пива / М. Д. Місюра, В. Д. Кишенько // Нові технології та технічні рішення в харчовій та переробній промисловості: сьогодення і перспективи : матеріали ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції. – Київ : НУХТ, 2005. – Ч. ІІ. – С. 43–44.