Інструменти маркетингової комунікації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Використовуючи централізовану систему, побудовану для управління всіма вашими комунікаційними зусиллями, історія вашого бренду звучатиме чітко і чітко, рухаючи справедливість бренду. Оцінка того, як і коли ваш бренд вибирає спілкування, є стратегічною тактикою, яка врешті-решт допоможе вам створити кращий бренд з часом. Для отримання додаткової інформації про те, як рішення з управління брендом можуть впорядкувати ваші зусилля з маркетингової комунікації, обов’язково перегляньте наші власні рішення.

Опис

Ключові слова

кафедра маркетингу, маркетинговий аналіз, маркетинговий аудит, просування, збут, marketing analysis, marketing audit, promotion, marketing

Бібліографічний опис

Герасименко А. Інструменти маркетингової комунікації / А. Гересименко, О. О. Лелека // Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути : II Міжнароднf науково-практичнf інтернет- конференціz, 4-5 лютого 2021 р. – Дніпро, 2021. – Т.1. – С. 260-261