Аналітична оцінка типу та якості економічного розвитку молочних підприємств України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У тезах розглянуто типи економічного розвитку підприємства. Запропоновано методику оцінки типу економічного розвитку. Здійснено оцінку типу економічного розвитку молочних підприємств України. Запропоновано варіанти зміни типу економічного розвитку. The theses are considered types of economic development enterprise. The methods of evaluation such as economic development. The assessment of the type of economic development of Dairy Enterprises of Ukraine. Proposed options for changing the type of economic development.

Опис

Ключові слова

інтенсифікація, стратегічне планування, економічний розвиток, підприємство, тип розвитку, intensification, strategic planning, economic development, enterprise, type of development, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Кулинич, Ю. М. Аналітична оцінка типу та якості економічного розвитку молочних підприємств України / Ю. М. Кулинич // Формування соціально-економічного розвитку суспільства : міжнародна науково-практична конференція : тези доп. - Одеса : ГО ЦЕДР, 2013. - С. 80-82.