Молоткова дробарка для подрібнення термопластів (Патент на корисну модель № 81760)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Молоткова дробарка для подрібнення термопластів, що містить корпус з розміщеним у середині нього ротором з молотками та відбивними плитами, вертикальний завантажувальний бункер, патрубок для виходу матеріалу, яий відрізняється тим, що додатково встановлений другий тангенціальний завантажувальний бункер, навпроти якого всередині корпусу закріплена перша відбивна плита, а друга плита розташована на діаметрально протилежній стороні корпусу, поверхня плит виконана з зубчастими виступами, внизу корпусу розміщено сито, до якого приєднано патрубок для подрібненого матеріалу. Hammer crusher for crushing thermoplastics containing the body of it placed in the middle of the rotor with hammers and reflecting plates , vertical hopper , nozzle exit for material yayy wherein the second set additional tangential loading hopper , opposite to which is fixed inside the first reflective plate and the second plate is located on the diametrically opposite side of the body, the cooking surface is made of serrated ridges, bottom sieve placed the shell to which the coupling of the crushed material.

Опис

Ключові слова

молоткова дробарка, подрібнення, термопласти, hammer crusher, crushing, thermo plastics, кафедра теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Патент 81760 UA, МПК (2013.01) В02С2/00 Пристрій для різання пластикових пляшок з одночасним їх пресуванням / Якимчук М. В., Іванова Л. І., Горчаков, О. І., Горчаков С. І., заявник Національний університет харчових технологій. - № u 201300857; заявл.24.01.2013; опубл. 10.07.2013, Бюл. № 13, 2013р.

Зібрання