Розвиток системи фінансового забезпечення державного підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Необхідною умовою прибуткової діяльності будь-якого підприємства є правильна і раціональна організація його фінансів. Для того, щоб успішно функціонувати на ринку кожне підприємство зобов'язане формувати, розподіляти і використовувати фонди грошових коштів, обґрунтовано залучати зовнішні джерела фінансування. A necessary condition for profitable activity of any company is correct and rational organization of its finances. In order to operate successfully in the market every company must generate, distribute and use funds of funds, proved to attract external funding sources.

Опис

Ключові слова

прибуткова діяльність, фонди грошових коштів, раціональна організація, fund of funds, rational organization, profitable activity

Бібліографічний опис

Сович, А. Розвиток системи фінансового забезпечення державного підприємства / Альона Сович // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – Київ : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 388–390.