Інноваційні способи біологічного очищення стічних вод молокозаводів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Охарактеризовані джерела утворення стічних вод молокопереробних підприємств. Дана характеристика і класифікація стічних вод молокозаводів. Проаналізовані існуючі способи очищення. Запропоновано біологічне очищення в аеробних умовах. Для стимуляції процесу застосовують електричний струм. The sources of sewage production of dairy processing enterprises are characterized. This characteristic and classification of sewage dairy plants is given. Existing cleaning methods are analyzed. Biological purification in aerobic conditions is proposed. To stimulate the process, use electric current.

Опис

Ключові слова

молокозаводи, стічні води, біохімічне аеробне очищення, електричний струм, dairies, wastewater, biological aerobic treatment, electric current, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Інноваційні способи біологічного очищення стічних вод молокозаводів / В. П. Решетицька, О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко, Т. Л. Ткаченко // Інноваційні аспекти в питаннях технології, безпеки харчової продукції та екології : Наукова конференція (з міжнародною участю). – Львів : ЛНУВМБ ім. С. Гжицького. – 2013. – С. 73–75.