Перспективи розвитку готелів для відпочинку з дітьми в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Готельне господарство як одна з високорентабельних галузей світової економіки, у ХХІ ст. стає провідним напрямом економічного і соціального розвитку України. Досліджуючи клієнтуру сучасних засобів розміщення за останні 5 років виявлено, що значна частина осіб (біля 48%), які користуються послугами готелів, подорожують саме з метою відпочинку та спортивно-оздоровчого туризму. Hotel Industry as one of the highly profitable sectors of the world economy in the twentieth century. is leading the direction of economic and social development of Ukraine. Exploring clientele modern accommodation in the last 5 years revealed that a significant portion of people (about 48%) who use the services of hotels, traveling just to rest and sports tourism.

Опис

Ключові слова

готельне господарство, спортивно-оздоровчий туризм, готелі, Hospitality, sports tourism, Hotel

Бібліографічний опис

Панасюк, О. В. Перспективи розвитку готелів для відпочинку з дітьми в Україні / О. В. Панасюк // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 632.