Формування патріотичного виховання серед студентської молоді

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Патріотичне виховання студентської молоді повинно здійснюватися на підставі системного підходу щодо організації та проведення поза навчальної громадсько-патріотичної роботи. Patriotic education of students should be based on a systematic approach to organizing and carrying out public educational and patriotic work.

Опис

Ключові слова

кафедра експертизи харчових продуктів, патріот, виховання, студент, patriot, student, education

Бібліографічний опис

Сидор, В. М. Формування патріотичного виховання серед студентської молоді / В. М. Сидор // Виховна робота у вищому навчальному закладі - невід’ємна складова підготовки висококваліфікованих фахівців: традиції та новаторство : матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції. - К.: НУХТ, 2013. - С. 26-27.