Пристрій для укладання штучних виробів в тару (Патент на винахід № 47557)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1988

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід відноситься до області упаковки і може бути використане для укладання штучних виробів в тару на підприємствах агропромислового комплексу. The invention relates to the field of packaging and can be used for packing of piece goods in containers at the enterprises of agro-industrial complex.

Опис

Ключові слова

тара, агропромисловий комплекс, штучні вироби, container, piece goods, agro-industrial complex, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 47557, 4 В65В5/10 Пристрій для укладання штучних виробів в тару / Кривопляс О. П., Волчко А. І., Масло М. А., Сторіжко Й. І., Любімов В. М.. - 1386514; заявл. 25.04.86, опубл. 07.04.88. Бюл. № 13.

Зібрання