Очищення низькоконцентрованих стічних вод молочної промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Охарактеризовані стічні води молокопереробної промисловості, які належать до низькоконцетрованих. Склад їх залежить від властивостей технологічного процесу та асортименту продукції. Наведено вимоги до стічних вод, які планується піддавати біологічному очищенню. Наведено переваги впровадження локального біологічного очищення таких стічних вод. The waste waters of the dairy industry, which belong to the low-end condensed ones, are characterized. Their composition depends on the properties of the technological process and assortment of products. Requirements for wastewater, which are planned to undergo biological purification, are given. The advantages of introducing local biological treatment of such sewage are given.

Опис

Ключові слова

стічні води, молочна промисловість, низько концентровані стоки, біологічне очищення, sewage, dairy industry, low concentrations, biological treatment, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Очищення низькоконцентрованих стічних вод молочної промисловості / А. І. Семенюк, О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко, Л. Р. Решетняк, Ю. С. Бондаренко // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водо підготовки : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2018. – С. 190–191.