Нові шестиелектродні системи з трьома рівними “перехресними” ємностями

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто новий клас розрахункових зразкових конденсаторів з трьома рівними перехресними ємностями на основі теореми Лемпарда–Томсона, які вирізняє висока точність та стабільність параметрів. A new class of computational model capacitors with three equal cross capacitances, based Lampard-Thompson theorem, which is characterized by high accuracy and stability of parameters.

Опис

Ключові слова

перехресні ємності, точність, крайові електричні поля, cross-capacitances, precision, edge electric fields, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Куторга, Н. К. Нові шестиелектродні системи з трьома рівними “перехресними” ємностями / Н. К. Куторга, М. А. Паламарчук ; науковий керівниик С. Д. Тарасенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : тези 78-мої Міжнародної наукової конференціі молоих учених, аспірантів і студентів НУХТ. - Київ : НУХТ, 2012. - С. 78.