Спосіб виробництва морозива молочно-пшеничного (Патент на корисну модель № 86344)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва морозива молочно-пшеничного включає приймання та підготовку сировини, приготування суміші, пастеризацію, гомогенізацію, охолодження і дозрівання, зберігання та фризерування суміші, фасування, загартування, пакування та зберігання морозива. Тривалість визрівання суміші складає 120-150 хв., а зародок пшеничний харчовий перед внесенням у суміш попередньо піддають гідратації при температурі 75-85 °C. The method of manufacturing ice-cream dairy-wheat includes acceptance and preparation of raw materials, preparation of mixture, pasteurization, homogenization, cooling and ripening, storage and dynamic freezing mixture, packing, training, packaging and storage of ice cream. Duration of maturation mixture is 120-150 min, аnd wheat germ food before introducing the mixture is subjected to pre-hydration at temperature 75-85 °C.

Опис

Ключові слова

морозиво, ice cream, кафедра технології молока і молочних продуктів, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Патент 86344 UA, МПК A23G 9/04 (2006.01) Спосіб виробництва морозива молочно-пшеничного / Іванов С. В., Мартич В. В., Поліщук Г. Є. ; заявник Національний університет харчових технологій. - № u 201308427 ; заявл. 04.07.2013 ; опубл. 25.12.2013, Бюл. № 24, 2013.

Зібрання