Гарантії якості та безпечності сухих молочних сумішей для дитячого харчування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Штучне годування дітей - це одна з надзвичайно актуальних проблем. Постійно збільшується кількість молодих матерів, які не можуть годувати своїх дітей через відсутність або недостатню кількість материнського молока. У зв'язку з цим виникла необхідність розробки та виробництва науково обґрунтованих повноцінних замінників материнського молока. Artificial feeding of children - is one of highly topical issues. Constantly increasing number of young mothers who can not feed their children due to lack of or insufficient maternal milk. In this regard, it was necessary to develop and manufacture scientifically based full substitute breast milk.

Опис

Ключові слова

кафедра експертизи харчових продуктів, дитяче харчування, якість продукції, молочні суміші, infant formula, product quality, baby food

Бібліографічний опис

Чорна, А. І. Гарантії якості та безпечності сухих молочних сумішей для дитячого харчування / А. І. Чорна // Здобутки, проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29-30 жовтня 2012 р. – К. : НУХТ, 2012. – С. 286-288.