Факторизація та тензорне розкладання в автоматизованих газоподільних пунктах та станціях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Провести дослідження методики використання тензорів, їх факторизації та декомпозиції в автоматизованих газоподільних пунктах та станція. В якості досліджуваного об’єкту вибраний технологічний комплекс ділянок обліку, підігріву та одоризації газу. Проведено аналіз типів технологічних апаратів, типових методів їх моделювання. To conduct a study of methodologies for the use of tensors, their factorization in the automated gas-distributing points and stations. Technological complex accounting, heating and gas odorization selected as the object of study. An analysis was conduct of the types of technological devices, typical methods of simulation.

Опис

Ключові слова

тензор, факторизація, газоподільний пункт, tensor, factorization, gas-distributing point, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Романюк, О. В. Факторизація та тензорне розкладання в автоматизованих газоподільних пунктах та станціях / О. В. Романюк, В. М. Сідлецький // Проблеми теплофізики та теплоенергетики : Х Міжнародна конференція, 23–26 травня 2017 р. – Київ, 2017. – Режим доступу: https://ittf.kiev.ua/wp-content/uploads/2017/06/s4_tezi11.pdf