Вплив антиоксидантів на ОВ-перетворення гідроскикоричних кислот та їх роль у формуванні забарвлення рожевих виноматеріалів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В процесі виготовлення рожевих столових вин фенольні речовини винограду піддаються значним перетворенням під дією оксидаз. З групи фенольних сполук фенолкислоти можуть слугувати критерієм окисненості, завдяки зміні кольору залежно від їх хімічного стану. During production rose table wine grape phenolic substances exposed to a significant transformation under oxidase. Of the group of phenolic compounds fenolkysloty can serve as a criterion okysnenosti by changing color. Depending on their chemical state.

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, антиоксиданти, аскорбінова кислота, танін, глутвтіон дріжджів, antioxidants, ascorbic acid, tannin, glutathione yeast

Бібліографічний опис

Скорченко, М. В. Вплив антиоксидантів на ОВ-перетворення гідроскикоричних кислот та їх роль у формуванні забарвлення рожевих виноматеріалів / М. В. Скорченко, А. І. Тенетка, М. В. Білько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 78-а наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 2-3 квітня 2012 р. – К. : НУХТ, 2012. – Ч. 1. – С. 194-195.